Edgar

(Martin Paclík)

 

V hlavních rolích:

Martin Paclík: Edgar

Filip Langr: Akim

Martin Kadlec: Anavi

Petr Macák: Re’ték

Ondřej Benedikt: Shadow, Vypravěč

Mediální partner: Jara Row

 

11.3.2007_Edgar_Martin_Paclík 13.3.2007_Anavi_Martin_Kadlec 13.3.2007_Re’ték_Petr_Macák 13.3.2007_Akim_Filip_Langr 18.3.2007_Edgar-Shadow_a_vypravěč-Andy

  


 

VYPRAVĚČ:   Dobrý den. Jsem rád, že jsme se tu sešli v takto hojném počtu  (dodá počet) lidí. Rád bych vám pověděl něco o naší hře.

Je to lyrickoepická, vysoce fantastická, literárně dramaticky drastická komedie, kterou jsme nazvali „Edgar“ podle hlavního hrdiny. Abych vás správně uvedl do děje, musím vás informovat, že děj se točí kolem jistého Edgara, kterého pronásledují jistí posluhovači jistého krále, kvůli jistému důvodu. Ehm… jen tak mezi náma, honěj ho protože jim štípnul krávu.

  -ze zákulisí se ozve několik zachrchlání

              Ještě vám povim, jak to dopadlo. To vám bylo…

  - vystupují dva herci, kteří vypravěče odtáhnou

  - ze zákulisí se ozve, že hra může začít

  - vystupuje Edgar a vypravěč, který se ihned uchýlí do rohu

 

EDGAR:           Již jsou tomu dva dny, co jsem opustil otcův královský…

  - vypravěč zachrchlá

  …otcovu …

  - vypravěč přikývne

  …otcovu maringotku a prchám před těmi královskými posluhovači. Prý to ani nejsou lidé. Říká se, že mají velikou sílu a že si říkají re‘tékové. Nikdo nezná pravý význam tohoto slova. Jsou velmi vytrvalí. Zatímco já padám únavou, oni mě stále dohánějí. Honí mě kvůli takové malé, hubené, vychrtlé krávě, kterou jsem ukradl. Ne, že by nebyla dobrá, ale překvapuje mě, proč třeba nehoní mého strýce, který před sedmdesáti lety ukradl koně i s jezdcem. Možná bych měl na znamení míru vystřelit šíp.

  - Edgar zvedne luk a vystřelí

  - za oponou se ozve výkřik umírajícího re‘téka

 

RE‘TÉK:           On mi zabil kamaráda. Za to mi zaplatí.

 - vystoupí re‘ték s mečem a chystá se Edgara probodnout

 

 

EDGAR:           Určitě se nějak dohodneme, řekni co chceš a já to hned zařídím.

  - re‘ték se uklidní a začne se usmívat

 

 

RE‘TÉK:           No, když jinak nedáš. Chtěl bych palác, služebnictvo, nejméně sto koní, kalendář…

  - Edgar mezitím nepatrně ustupuje

                       Kam jdeš, je to snad nad tvoje síly?

 

EDGAR:           Abych pravdu řek, ten kalendář už je i na mě moc. Nechceš suchar?

  - Edgar vytáhne z kapsy suchar

 

 

RE‘TÉK:           Já ti dám suchar, ty jeden suchare.

  - re‘ték zdvihne meč

  - vystoupí Akim, který mu meč vyrazí

  - re’ték se dá na útěk

 

 

AKIM:              Vodpádluj, než tě pohladím kladivem po hlavě.

 

 

EDGAR:           Děkuju ti, mé jméno je Edgar, prchám už před ním několik dní. Nechtěl by ses ke mně přidat a prchat se mnou?

 

 

AKIM:              Ano rád. Už pár dní utíkám před stvořením, které si říká shadow. Umí dokonce i kouzlit. To já ovšem umím také.

 

 

EDGAR:           Ty jsi kouzelník? Naučíš mě kouzlit? Jak já bych byl rád kouzelníkem. Musí to být tak nádherné.

  - zasněně se dívá k nebi a neposlouchá Akima

 

 

AKIM:              Ano je to nádherné být kouzelníkem. Jak takhle chodím světem, tu někomu pomocí kouzla zpravím střechu, tu někoho vyléčím, tu někde…

 

EDGAR ( zasněně):     A kolik krav bych nakradl.

 

 

AKIM:              No to snad ani né. Ale kouzlit a šermovat tě naučit mohu, aby tě hned nezabili. Od teď mě budeš poslouchat, uctívat, budeš mě mít rád a budeš mi čistit boty.

 

 

EDGAR:            Óó, ano velký Akime. Od teď budu věřit jen v tvé učení a nebudu věřit na náhody. Ale budu na ně spoléhat ( potichu).

  - Edgar a Akim odejdou

  - předstoupí vypravěč

 

 

 VYPRAVĚČ:   A tak se začal Edgar učit kouzlit a šermovat. Učil se rychle a již po pěti dnech, které proběhli bez přítomnosti re‘téků a shadowa byl zcela připraven k boji s nepřáteli. Teď za úsvitu šestého dne se vrátíme za Edgarem a Akimem do jejich ležení.

  - vypravěč ustoupí do rohu

  - vystoupí Edgar s Akimem

 

 

EDGAR:           Ach Akime, to bys nevěřil co se mi dnes v noci zdálo.

 

 

AKIM ( vylekaně):       Proboha co?

 

 

EDGAR ( zasněně):    Zdálo se mi o dívce krásnější než den.

  - v pozadí vystoupí Anavi a prochází se

  Procházela se po louce pokryté ranní rosou. Usmívala se a v očích, modrých jako lesní tůně se jí zračila radost a štěstí. Vlasy měla až po ramena. Byly stříbrné jako měsíc, který právě vystoupil na noční oblohu. Byla tak obrovská! Její bosé nohy si razily cestu vysokou travou a tu a tam zašláply nic netušícího broučka. A její noblesní chůze…ach…její chůze byla vyrovnaná, přímá a přitom tak lehká.

  - Anavi v pozadí zakopne

  Vím jak se jmenuje… jmenuje se Anavi.

  ( pauza)

  - Anavi odejde

  Její pleť měla barvu…

 

 

AKIM ( vykřikne):     Shadow…     [ šedou ]

 

 

EDGAR:           Ále né, její pleť měla barvu…

 

 

AKIM:              To mě teď nezajímá, je tady shadow a re‘ték.

  - vystoupí re‘ték

 

 

EDGAR:           Ach ne, co jsem komu udělal.

  - Akim se vrhne na re‘téka, Edgar si klekne a začne se modlit

 

AKIM:               Edgare vzmuž se. Nebuď baba…

  - vystoupí shadow

  - bojující Akim a re‘ték ustoupí do pozadí

 

 

SHADOW:      Jo buď aspoň dědek. ( pauza) Možná víš, že já jsem shadow, možná víš že mám sílu větší než vy všichni dva dohromady a možná víš, že tě teď pomocí kouzla zamáčknu do země jako švába.

 

 

AKIM:              Edgare, vzpomeň si, co jsem tě učil.

 

 

SHADOW:      Zhyň!

 

 

EDGAR:           Nezhynu!

  - Edgar se shadowem se začnou přetlačovat 2 metry od sebe          

  - přiblíží se k nim zraněný Akim, v pozadí jsou nohy mrtvého re‘téka

 

 

SHADOW:                  Máš docela sílu.

 

 

EDGAR:           Jo, ty taky.

  ( pauza)

 

 

SHADOW ( zadýchaně):    Můžeme spojit své síly a společně vládnout světu. Jsem zvědav, co odpoví.

( potichu).

  ( pauza)

 

 

EDGAR ( zadýchaně):              Cože?

 

 

SHADOW ( zadýchaně):     Ale nic, jen jsem říkal, že je krásné počasí.

 

 

EDGAR ( zadýchaně):              Jo, jo, včera trošku svítilo sluníčko, ale jinak opravdu krásně prší…

  - Edgar zakopne a spadne

 

SHADOW:      Teď tě zabiju jako prašivýho psa.

  - vystoupí Anavi

 

 

EDGAR:           Ach ne, Anavi, dívko z mého snu. Žiju jenom pro tebe.

 

 

SHADOW:       Neboj,už dlouho nebudeš. Jak jsem řek, teď tě zabiju.

  - Anavi si stoupne mezi Edgara a shadowa

 

 

ANAVI:            Jen přes moji mrtvolu.

  - shadow se koukne na hodinky

 

 

SHADOW:      To mi nedělá zvláštní problém.

  - shadow probodne Anavi

 

 

EDGAR:           Vrahu!

  - Edgar se zvedne popadne meč vedle sebe a vrhne se na shadowa

 

 

SHADOW:      Nemáš šanci lidský červe.

  - Edgar nakonec shadowa zabije

  - Akim jde s Edgarem pomalu k Anavi

 

 

EDGAR:            Žije! Není ti nic Anavi?

 

 

ANAVI ( naštvaně):    Když nepočítám tu zlomenou nohu a to, že mám díru v břiše, je mi celkem fajn.

 

 

EDGAR:           Vezmeš si mě Anavi? Znám tě již dlouho ze svých snů a i ve skutečnosti se známe již více než deset minut, tak proč to odkládat?

 

 

ANAVI:            Ano Edgare, vezmu si tě. Jé, co to tady je? To je krev! Ježkovi voči, dyď já umřu. Už je to tady, asi budu zvracet, je mi mdlo, zrak se mi halí, kalí…

  - Anavi omdlí

 

 

EDGAR:           Omdlela! Asi štěstím.

 

 

AKIM ( naštvaně):        A nebo jí to hodně bolí.

 

 

EDGAR:           Myslíš, že jí bude hodně vadit, že mi je teprve sedmnáct?

 

AKIM:              Řekneš to své vyvolené?

 

 

EDGAR:            Vy vole jό?

AKIM:              Né, já ne!

 

 

EDGAR:           Tak to já taky ne.

 

 

AKIM:              V tom případě si myslím, že jí to vadit nebude. A hele už se probouzí.

  - Akim, Edgar a Anavi odejdou, vystoupí vypravěč

 

 

VYPRAVĚČ:    A tak vám byla svatba. Byla krásná a velká. Všichni tam jedli pili hodovali a hodně se radovali. Edgar s Anavi si žili šťastně až…až do doby, kdy se Anavi dozvěděla, že Edgar není plnoletý. To nám to ale hezky skončilo, viďte.