Hank a Jara Row

SPOLUPRÁCE HANK A JARY ROW

 

 

Komentáře

 

Až za obzor

Citadla

Ebony- zrádce krve

Konstantin a Temný Raul 

Můj osud je ve hvězdách skryt

Tma budiž tvým osudem

Pojď a vstup do království mého

Prolog

S dýkou a pláštěm

(Pozn.: Stvořila Hank, Jara byla jen přizvaná, aby se nenudila, jak se dočtete po kliknutí...)

 Ve jménu cti a slávy

 Ve službách mocných